انجمن وارثین

کتابخانه عمومی مسجد جامع دماوند

انجمن وارثین

کتابخانه عمومی مسجد جامع دماوند

۰۲بهمن

سنگ قبر شکسته

خیلی ها فکر میکنند خدا به مادران شهدا یه نیروی خارق العاده ای عطا کرده که دیگه درد فراق ندارن ...
براشون داغ فرزند عادیه…
تحملشون باید خیلی باشه …

نه بابا اینجوری نیست!

درسته که خدا بهشون صبر داده  اما اونا مادرن و از همه موجودات روی زمین احساسی تر و پاکترن.
درد فراق فرزند یا فرزندانشون رو دارن اما چون با خدا معامله کرده اند توی این مصیبت صبر پیشه کردند
مگر میشه پاره تنشون رو راهی جبهه کنند بعد هم جنازه خون آلودش رو براشون بیارن و اونا هم هیچ احساسی نداشته باشن؟
درسته که صبرشون زیاده اما مطمئنا تو خلوت خودشون برای عزیزشون خیلی گریه کردند و هر موقع اسمش رو کسی میاره بغض گلوی اونا رو  میگیره ولی صداشون در نمیاد تا مبادا …..

اینارو میگم چون میدونم مادران شهدا مظلوم ترین و پاکترین مادران روی زمین هستند.

کتابخانه مسجد جامع دماوند